Bedöm rätt N-giva till kompletteringsgödslingarna med hjälp av YARA N-tester (kalksalpetermätare). 

Kolla av N-upptaget i grödan under säsongen med nitratstickor.

Kvalitetstesta din mineralgödsel

Mät av sockerhalten i grödan med Brixmätare.

 

Mät markpackning med en Penetrometer

Mät kväveupptag, N-min & N-max rutor med N-sensor